Objavljeno 30. studenoga 2022.

Europska Komisija je donijela programe Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) za Španjolsku i Hrvatsku. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za Španjolsku, koja pokrivaju ovo šestogodišnje razdoblje, iznosi 1,57 milijardi eura, od čega doprinos EU-a iznosi 1,12 milijardi eura.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za Hrvatsku iznosi 348 milijuna eura tijekom sljedećih šest godina, od čega doprinos EU-a iznosi 243,6 milijuna eura.

Sredstva dodijeljena za programe uglavnom će biti namijenjena održivom ribarstvu, održivoj akvakulturi i preradi te održivom plavom gospodarstvu u obalnim regijama i jačanju međunarodnog upravljanja oceanima.

Kad je riječ o Španjolskoj, programom će se naglasiti i Kanarski otoci, čime će se toj najudaljenijoj regiji pružiti potpora strukturnim ulaganjima usmjerenima na mala poduzeća koja se bave ribolovom, čime će se ta profesija učiniti privlačnijom. Za Hrvatsku će se programom ojačati mjere zaštite okoliša u okviru hrvatskog prioritetnog akcijskog okvira za mrežu Natura 2000.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: „Sa zadovoljstvom najavljujem donošenje programa EFPRA-e za Španjolsku i Hrvatsku. Program EFPRA-e za Španjolsku najveći je program država članica i imat će ključnu ulogu u budućnosti sektora ribarstva u Španjolskoj. Naglasak će biti na razvoju upravljanja temeljenog na ekosustavu, poboljšanju digitalizacije i energetske učinkovitosti te će se u skladu s time osposobiti stručnjaci. Otvorit će se nove perspektive za održivi razvoj tog važnog sektora u Španjolskoj te istodobno osigurati zaštita i obnova biološke raznolikosti. Programom za Hrvatsku znatno će se ubrzati prijelaz na održivu upotrebu prirodnih resursa, poduprijeti zaštita i obnova vodene bioraznolikosti te promicati niskougljična akvakultura i prerada“.

Više informacija dostupno je ovdje  i ovdje. Dostupni su i sporazumi o partnerstvu između Španjolske i Hrvatske.

Print Friendly, PDF & Email