Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 27 europskih zemalja koje zajedno pokrivaju velik dio kontinenta. Države članice, iako su i dalje suverene i neovisne, prenose dio svojih ovlasti za odlučivanje na zajedničke institucije koje su osnovale da bi se odluke o posebnim pitanjima od zajedničkog interesa mogle donositi demokratski na razini EU-a. U odlučivanje na razini EU-a uključeno je nekoliko institucija, osobito:

  • Europski parlament, koji predstavlja građane EU-a i oni ga izravno biraju,
  • Europsko vijeće, koje se sastoji od šefova država ili vlada država članica EU-a,
  • Vijeće, koje predstavlja vlade država članica EU-a, i
  • Europska komisija, koja predstavlja interese EU-a u cjelini.