EUROPE DIRECT Koprivničko-križevačke županije član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija.

Možete nam se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a.

Posjećujemo i škole, u kojima održavamo prezentacije, vodimo rasprave o EU-u i dijelimo službene publikacije.

Sve naše usluge besplatne su za sve uključene građane. Međutim, ne možemo nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.

Više informacija o centrima u državama članicama EU-a, uključujući Hrvatsku, pronađite ovdje.


Logo PORA Regionlana razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nositelj je projekta EUROPE DIRECT Koprivničko-križevačke županije kojeg sufinancira Europska unija.