EU INSTITUCIJE I TIJELA

Europski parlament                                       

Europska komisija                                          

Vijeće Europske unije

Europsko vijeće                

Sud Europske unije

Europska središnja banka                                                   

Europski revizorski sud 

Europska služba za vanjske poslove                                  

Europski gospodarski i socijalni odbor

Europska investicijska banka     

Europski investicijski fond          

Europski ombudsman                  

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Međuinstitucionalna tijela