Objavljeno 30. siječnja 2023.

U lipnju 2022. Direktivom (EU) 2022/905 izmijenjeni su uvjeti za ispitivanje i karakteristike koje se moraju obuhvatiti takvim ispitivanjem u odnosu na određene sorte poljoprivrednih biljaka i povrća. Države članice morale su donijeti i objaviti nacionalne mjere potrebne za usklađivanje s tom direktivom do 31. prosinca 2022. Cipar i Slovačka nisu prenijeli direktivu u nacionalno zakonodavstvo do utvrđenog roka te će stoga primiti službenu opomenu.

Siječanjski paket o povredama prava EU-a  sadrži cjelovite informacije po područjima i državama članicama.

Print Friendly, PDF & Email