Objavljeno 24. studenoga 2021.Kovanica Euro

Komisija je objavila dodjelu sredstava u okviru programa REACT-EU za 2022. Oko 11 milijardi EUR (u tekućim cijenama) sad je dostupno za planiranje u okviru programa kohezijske politike u svih 27 država članica. Ta sredstva dopunjuju gotovo 40 milijardi EUR raspoloživih sredstava iz 2021. Države članice moći će nastaviti s provedbom mjera oporavka povećanjem otpornosti zdravstvenih sustava, poduzeća i potpore najranjivijim skupinama te istodobno doprinositi zelenim i digitalnim prioritetima za pametan, održiv i kohezivan oporavak.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: REACT-EU je uspješan instrument za potporu oporavku od krize uzrokovane koronavirusom i provedbu pravedne zelene i digitalne tranzicije u EU-u. Zemlje EU-a zaključile su planiranje za gotovo sva sredstva iz programa REACT-EU za 2021. Sad ih molimo da brzo podnesu izmjene svojih programa za tranšu za 2022. kako bi na vrijeme mogle početi koristiti sredstva. 

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit rekao je: Od potpore tražiteljima posla u Belgiji do financiranja skrbi za starije osobe u Bugarskoj, REACT-EU od početka krize konkretno doprinosi životu Europljana. Uz 11 milijardi EUR raspoloživih sredstava za 2022. države članice trebale bi i dalje koristiti taj dodatni izvor financiranja u najvećoj mogućoj mjeri.

Sredstva u okviru programa REACT-EU isplaćuju se u dvije tranše kako bi se cjelovito ublažili promjenjivi socijalni i gospodarski učinci pandemije. Dodjela sredstava po zemljama temelji se na njihovu BDP-u, stopi nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih. Uzet je u obzir i utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstva država članica prema statističkim podacima od 19. listopada 2021.

REACT-EU prvi je program korišten u okviru instrumenta NextGenerationEU – prvi obrok od 800 milijuna EUR isplaćen je 28. lipnja 2021.. Zahvaljujući brzom odobravanju mjera države članice namijenile su sredstva u iznosu od 37 milijardi EUR, a ukupno je dosad isplaćena 6,1 milijarda EUR. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj mobilizirano je 23,3 milijarde EUR, iz Europskog socijalnog fonda 12,8 milijardi EUR. a iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije pola milijarde EUR.

Konkretni primjeri solidarnosti EU-a : Za 2022. dostupno 11 milijardi EUR iz programa REACT-EU (europa.eu).

Print Friendly, PDF & Email