Objavljeno 25. studenoga 2022.

Povodom otvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru potprograma Kultura za 2023. godinu, DKE-Kultura organizira E-info dan u petak 2. prosinca 2022. godine s početkom u 10:00 sati.

U 2023 godini, Kreativna Europa nastavit će biti mehanizam EU-a za doprinos europskim političkim inicijativama relevantnim za kulturne i kreativne sektore. Iako, 2023. godini dolazi s nešto manjim budžetom nego 2022., no potprogram Kultura nastavit će sa standardnim pozivima i aktivnostima koji su usmjereni na razvoj kulturnih politika i poticanje suradnji; uvest će neke nove prioritete, poput podrške Ukrajinskim kulturnim i kreativnim sektorima i doprinosit će inicijativama na visokoj razini kao što je Novi europski Bauhaus. E-info dan fokusirat će se na novosti i smjernice poziva otvorenih u studenom: Europski projekti suradnje 2023 i Cirkulaciju europskih književnih djela 2023.

Svoje sudjelovanje na webinaru možete prijaviti putem online obrasca do 1. prosinca 2022. u 15:00 sati.

Broj sudionika je ograničen, ali webinar će biti sniman te će idućeg dana snimka biti dostupna na našem youtube kanalu. Link za sudjelovanje bit će poslan sat vremena prije početka.

Print Friendly, PDF & Email