Objavljeno 14. studenoga 2022.

Europska komisija danas je otvorila savjetovanje kako bi prikupila informacije o razvoju vladavine prava u državama članicama, u okviru pripreme Izvješća o vladavini prava za 2023.

Savjetovanje je, među ostalim, namijenjeno pravosudnim udrugama, civilnom društvu, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama i agencijama EU-a. Primljene informacije bit će uključene u Komisijinu ocjenu stanja vladavine prava u državama članicama. Komisija će u okviru savjetovanja prikupiti i informacije o tome kako su i u kojoj mjeri države članice provele preporuke koje su prvi put dane u izvješću za 2022.

Izvješće o vladavini prava u središtu je godišnjeg ciklusa praćenja i njime se žele spriječiti problemi prije no što se pojave ili pogoršaju te promicati kultura vladavine prava. Savjetovanje je dostupno na internetu do 20. siječnja 2023.

Print Friendly, PDF & Email