Objavljeno 22. prosinca 2021.USA i EU zastave

Komisija danas podnosi izvješće o napretku prema uspostavi punog viznog reciprociteta sa SAD-om koji je ostvaren od prosinca 2020. Jedan od glavnih ciljeva vizne politike EU-a je osigurati da zemlje koje su na popisu zemalja čijim državljanima nisu potrebne vize za EU ukinu obvezu posjedovanja vize za građane EU-a. Sastanci ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i SAD-a u lipnju i prosincu 2021, te ulazak Hrvatske u američki program za izuzeće od obveze posjedovanja vize u rujnu pokazali su da stalni diplomatski napori i potpora državama članicama u ispunjavanju zahtjeva za ulazak u taj program daju rezultate. Poljska je ušla u program za izuzeće od obveze posjedovanja vize u studenome 2019. Komisija je i dalje predana postizanju punog viznog reciprociteta za sve države članice te surađuje sa SAD-om te Bugarskom, Ciprom i Rumunjskom koji nastoje ispuniti američke zahtjeve. Današnja Komunikacija pokazuje da Komisija unatoč krizi izazvanoj pandemijom bolesti COVID-19 i dalje neumorno radi na rješavanju postojećeg pitanja nedostatka reciprociteta. Komunikacija odražava političku obvezu izraženu uposljednjoj Komunikaciji iz prosinca 2020. o izvješćivanju Europskog parlamenta i Vijeća o razvoju događaja u tom području do prosinca 2021.

Print Friendly, PDF & Email