Objavljeno 27. srpnja 2021.Rijeka

Komisija je pokrenula internetsko javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja o predstojećoj reviziji popisa onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama te odgovarajućih regulatornih standarda. Ta je inicijativa posebice važna za provedbu nedavno donesenog akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja u okviru europskog zelenog plana i dio je šireg rada na učinkovitijoj i sigurnijoj uporabi vode. Prema nedavnoj evaluaciji („provjera primjerenosti”) iz prosinca 2019. zakonodavstvo EU-a o vodama uglavnom je svrsishodno. Međutim, potrebno je poboljšanje u aspektima kao što su ulaganja, provedbena pravila, uključivanje ciljeva povezanih s vodama u druge politike, administrativno pojednostavnjenje i digitalizacija. Cilj je ove revizije ukloniti neke od nedostataka u vezi s kemijskim onečišćenjem i pravnom obvezom regulatornog preispitivanja popisa onečišćujućih tvari, kao i pridonijeti bržoj provedbi. Javno savjetovanje otvoreno je za povratne informacije do 1. studenoga 2021. Više informacija dostupno je u priopćenju za javnost.

Print Friendly, PDF & Email