Objavljeno 21. studenoga 2022.

Povodom Svjetskog dana djece 20. studenoga, Europska komisija i visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell izdali su zajedničku izjavu čije dijelove donosimo niže.

33 godine nakon potpisivanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, i dalje zagovaramo da prava djeteta kao univerzalna ljudska prava. Europska godina mladih bila je ključna kako bi se osiguralo da problemi i potrebe djece i mladih ostanu u središtu donošenja politika EU-a. Kako bismo ojačali naš angažman s djecom i mladima diljem svijeta i povećali njihovu ulogu u oblikovanju budućnosti njihovih društava, pokrenuli smo prvi akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja Europske unije. (…)

EU naglasak stavlja na sprečavanje kršenja prava djece pogođene oružanim sukobima, na njihovu učinkovitu reintegraciju te na sigurnost škola i zajednica. (…)

Diljem svijeta Europska unija i dalje ima vodeću ulogu u obrazovanju u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama, s 10 % naše humanitarne pomoći i 10 % financijskih sredstava za međunarodna partnerstva u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju za obrazovanje. EU je također jedan od glavnih doprinositelja globalnim programima za borbu protiv nasilja nad djevojčicama te imamo politiku nulte tolerancije prema dječjem radu.

Unija će nastaviti neumorno surađivati sa svojim međunarodnim partnerima kako bi osigurala da nijedno dijete ne bude zapostavljeno te da se prava svakog djeteta zaštite, promiču i poštuju. Uvijek i svugdje. (…)

Cjelovita izjava nalazi se na ovoj poveznici (na engleskom jeziku).

Print Friendly, PDF & Email