Objavljeno 16. ožujka 2022.Kovanica Euro

Europska komisija danas je predložila izmjene Uredbe o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira kako bi se povećala učinkovitost tržišta Unije za namiru i istodobno zaštitila financijska stabilnost. Današnji prijedlog ključna je sastavnica Akcijskog plana za uniju tržišta kapitala iz 2020.

Središnji depozitoriji vrijednosnih papira upravljaju infrastrukturom za namiru vrijednosnih papira (npr. dionica ili obveznica) na financijskim tržištima. Namira je isporuka vrijednosnih papira kupcu u zamjenu za isporuku gotovine prodavatelju. Namira transakcije može trajati do dva radna dana, a u tom razdoblju mogu nastati kreditni i pravni rizici. Stoga je za financijski sustav Unije ključno omogućiti sigurnu i učinkovitu namiru transakcija.

Središnji depozitoriji vrijednosnih papira imaju presudnu ulogu na tržištima kapitala i u financijskom sustavu Unije. Primjerice, središnji depozitoriji vrijednosnih papira u Uniji 2019. su namirili transakcije u vrijednosti od oko 1,120 bilijuna EUR.

Opći je cilj današnjeg prijedloga da namira vrijednosnih papira u Uniji bude sigurnija i učinkovitija, čime će se povećati privlačnost tržišta kapitala EU-a i u konačnici pridonijeti financiranju našeg gospodarstva. S obzirom na veliku vrijednost transakcija koje namiruju središnji depozitoriji vrijednosnih papira, njihovo je dobro funkcioniranje ključno za naš financijski sustav. Prijedlogom će se utvrditi proporcionalnija i učinkovitija pravila radi smanjenja troškova usklađivanja i regulatornog opterećenja za središnje depozitorije vrijednosnih papira. Usto će im se olakšati pružanje šireg spektra prekograničnih usluga i poboljšat će se njihov prekogranični nadzor.

Više pojedinosti možete pročitati ovdje

Print Friendly, PDF & Email