Objavljeno 31. ožujka 2023.

Komisijina mreža Eurydice predstavlila je novo izvješće „Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi”.

Rezultati pokazuju da u većini obrazovnih sustava u EU-u više učenika trenutačno uči strani jezik u osnovnom obrazovanju no prije dva desetljeća. Iako se uglavnom uči engleski jezik, mnoge škole uključile su i druge strane jezike u kurikulume. Međutim, od posljednjeg izdanja ovog izvješća 2017. nisu se mogla zabilježiti nikakva primjetna poboljšanja u pogledu drugog stranog jezika te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se postigao cilj EU-a u pogledu poučavanja najmanje dvaju jezika. Konkretno, učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) moraju imati jednake mogućnosti učenja stranih jezika kao i njihovi kolege u općem obrazovanju, što trenutačno nije slučaj. Potrebno je uložiti dodatne napore i u poboljšanje svijesti o jeziku u školama.

Izvješće se upotrebljava za praćenje razvoja politika u području poučavanja jezika u europskim školama. Podaci iz mreže Eurydice dopunjeni su podacima Eurostata i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA) za 2018. i Međunarodnog istraživanja o poučavanju i učenju iz 2018. (TALIS).

Višejezičnost je prepoznata kao jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje jer je ključna za osobno ispunjenje, zapošljavanje, mobilnost i socijalnu uključenost. Višejezičnost je i središnji element u razvoju europskog prostora obrazovanja. Cjelovito izvješće dostupno je na internetu.

Print Friendly, PDF & Email