Objavljeno 16. svibnja 2022.

U okviru provedbe aktivnosti Europe Direct-a Koprivničko-križevačke županije, 12. i 13. svibnja 2022. godine održan je obilazak primjera dobre prakse u Rijeci i Karlovcu. Razmjeni iskustva prisustvovali su predstavnici Koprivničko-križevačke županije, PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i projektni tim projekta „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“ koji, uz Koprivničko-križevačku županiju i Razvojnu agenciju PORU KKŽ, čine i Obrtnička škola Koprivnica kao nositelj projekta te Strukovna škola Đurđevac kao partner.  

Projektom „Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji“  financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se rekonstruirati, dograditi i opremiti postojeća zgrada Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, tj. zgrada Obrtničke škole Koprivnica i zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac te će se na taj način riješiti problem nepostojanja adekvatno opremljene ustanove u regiji za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju zaposlenih u gospodarstvu, usavršavanje obrazovnih djelatnika i održavanje redovnog srednjoškolskog obrazovanja kako bi učenici koji izađu iz Centra bili kompetentniji na tržištu rada. Provedbom cjelokupnog projekta povećat će se relevantnost strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta rada u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva strukovnog obrazovanja. Osim projekta kojim će se provesti rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, iz Europskog socijalnog fonda odobren je za financiranje i projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljno na radu kojim će se uspostaviti programski i kadrovski uvjeti za funkcioniranje Centra kompetentnosti.

Budući da Centri kompetentnosti predstavljaju mjesta izvrsnosti u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja, razmjena iskustva i primjera dobre prakse od iznimne je važnosti za sve uključene dionike. Sukladno navedenom, u okviru provedbe aktivnosti Europe Direct-a Koprivničko-križevačke županije uspostavljena je suradnja s Europe Direct-om Rijeka i Europe Direct-om Karlovac kako bi se organizirao obilazak primjera dobre prakse te razmijenila iskustva i izazovi u provedbi projekata te uspostavila kontinuirana komunikacija.

U Rijeci su sudionici posjetili RiHub, gdje im je predstavljen Smart Ri – Centar kompetentnosti za pametne gradove koji uključuje 6 kolaborativnih istraživačkih projekata kroz čiju provedbu će se razviti proizvodi do razine spremnosti za komercijalizaciju u formatu pilot projekata , a provodi se u Rijeci. Nakon toga održana je i prezentacija projekta Energana – Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju kojim se planira urediti preko 2.700 m² korisnog prostora zgrade energane bivše tvornice papira, koji će biti na raspolaganju MSP zajedno s edukativnim programima, mrežom mentora te ostalim programskim aktivnostima u cilju jačanja njihovog inovacijskog potencijala. Na kraju obilaska sudionicima je predstavljen Proizvodni park Torpedo, u okviru kojeg djeluje Riječka razvojna agencija PORIN i Europe Direct Rijeka. Projektom Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO predviđeno je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora rekonstrukcijom Hale 14 (ex. Torpedo) i otvaranje tehnološkog parka aditivnih tehnologija uz opremanje parka vrhunskom 3D tehnologijom. Budući da je Proizvodni park opremljen 3D tehnologijom kao što je 3D printer za metal većeg volumena, 3D printer za metal manjeg volumena, 3D printer za polimere, 3D printer za pješčane jezgre i 3D skener, izazvao je velik interes sudionika, budući da se u okviru projekta Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji također planira opremanje 3D tehnologijom te nastavno osoblje sudjeluje na edukacijama vezanim uz korištenje navedene opreme.

Drugog dana obilaska sudionici su posjetili Karlovac, odnosno Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju Karlovačke županije gdje je održan sastanak na temu provedbe projekata Regionalnih centara kompetentnosti u suradnji s Europe Direct-om Karlovac. Sastanku su prisustvovali predstavnici Karlovačke županije, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Tehničke škole Karlovac, Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac te Europe Direct-a Karlovac. Tehnička škola Karlovac nositelj je projekta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva i sektor elektrotehnike i računalstva, stoga su sudionici imali mnogo zajedničkih tema. Tijekom sastanka razmijenjeno je vrijedno iskustvo u provedbi navedenih projekata, a razgovaralo se i o izazovima tijekom provedbe, kao i o aktivnostima koje slijede te je na kraju upriličen i posjet lokaciji na kojoj će biti smješten Regionalni centar kompetentnosti u Karlovcu.

Provedba ove aktivnosti pridonijela je povezivanju sa školama kao jednoj od glavnih zadaća Europe Direct centara, a tijekom obilaska sudionicima su predstavljene inicijative Back to School i Back to University. Nadalje, provedbom ove aktivnosti ojačana je i međusobna suradnja Europe Direct centara koja će se nastaviti i u narednom periodu.

Print Friendly, PDF & Email