Objavljeno 21. studenoga 2022.

U okviru Programa Kreativna Europa, potprograma Kultura otvorena su dva nova Poziva za dostavu projektnih prijedloga:

  • Poziv za Europske projekte suradnje 2023 s rokom za predaju projektnih prijedloga 23. veljače 2023. godine u 17:00 CET. Potpora je namijenjena transnacionalnim projektima koji provode  širok spektar aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu. Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama svih veličina, a cilj je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima promičući inovativnost i kreativnost. Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, a ovisno o broju uključenih organizacija, podržani projekti mogu biti mali, srednji ili veliki u trajanju do maksimalno 48 mjeseci.
  • Poziv za Cirkulaciju europskih književnih djela 2023 s rokom za predaju projektnih prijedloga 21. veljače 2023. godine u 17:00 CET. Potpora je namijenjena projektima koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom knjiženih djela, a prihvatljive aktivnosti su prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija knjiženih djela te aktivnosti koje će pomoći pri prodaji prevoditeljskih prava u Europi i šire. Prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu su pravni subjekti (privatni ili javni) koji su registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa, a koji se mogu prijavljivati pojedinačno i kao konzorcij koji se mora sastojati od najmanje 2 prijavitelja. Prijave se podnose kroz tri natječajne kategorije ovisno o broju naslova, a stopa sufinanciranja u svim natječajnim kategorijama je 60%, za projekte u maksimalnom trajanju od 36 mjeseci.

Prijave na pozive programa Unije podnose se online putem centralnog portala – Funding and tenders opportunity na kojem je dostupna sva potrebna natječajna dokumentacija.

DKE-Kultura povodom objave poziva najavljuje informativni online webinar koji će se održati u petak 2. prosinca 2022. godine. Za detaljnije informacije o programu i načinu prijave, pratite naše stranice: FB/CEDKulturaCroatia & deskkultura.hr.

Print Friendly, PDF & Email