Objavljeno 6. travnja 2023.

Kao jedna od vodećih inicijativa Europske godine vještina, Novi europski Bauhaus pokreće Akademiju Novog europskog Bauhausa za razvijanje znanja i vještina potrebnih za održivu gradnju, koja će pružiti koherentan i pristupačan skup vježbi na europskoj razini te promicati međuregionalnu razmjenu vještina i dobrih praksi.

Tijekom faze zajedničkog projektiranja novog europskog Bauhausa uočeno je da su nedostatak vještina i znanja u građevinskom ekosustavu glavna prepreka u tranziciji prema održivoj, digitalnoj i uključivoj budućnosti, ali i velika prilika za ubrzanje potrebnih promjena. Putem NEB Akademije provest će se osposobljavanje o održivosti i cirkularnosti u gradnji te upotrebi materijala na biološkoj osnovi, s ciljem transformacije i unaprjeđenja sektora.

Slovensko Sveučilište Primorska središte je prve NEB Akademije i ono će koordinirati razvoj, provedbu vježbi te pružati podršku u umrežavanju među budućim središtima.
Sve zainteresirane dionike građevinskog ekosustava poziva se da sudjeluju u istraživanju i doprinesu NEB Akademiji putem distribuiranja online materijala za učenje, ugošćavanja tečajeva ili organiziranja aktivnosti poput ljetnih škola ili radionica za obuku EUSurvey

Aktivnosti i materijali za učenje mogu biti na izvornom i/ili na engleskom jeziku, a ključno je da budu posvećeni temama održivosti, upotrebe materijala na biološkoj osnovi, digitalnim tehnologijama ili cirkularnosti u gradnji.

Na online prezentaciji o pozivu koju će NEB tim održati 13. travnja 2023. od 16:00 do 17:00 (CET) možete saznati više informacija o NEB Akademiji i načinima na koje možete ostvariti vlastiti doprinos.
Više na New European Bauhaus.

Print Friendly, PDF & Email