Objavljeno 8. studenoga 2022.Logo Europske komisije

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje i pozvala sve zainteresirane strane da iznesu primjedbe na nacrt revidirane Obavijesti o utvrđivanju tržišta. Utvrđivanje tržišta važan je prvi korak u procjeni koncentracija i većine protumonopolskih predmeta u kojem se utvrđuju granice tržišnog natjecanja među poduzećima. Obavijest o utvrđivanju tržišta ažurira se prvi put nakon donošenja 1997., pri čemu se u obzir uzimaju brojne promjene koje su nastupile proteklih godina, prije svega digitalizacija i novi načini ponude robe i usluga te povezana i globalizirana priroda trgovinske razmjene.

Nacrt revidirane Obavijesti o utvrđivanju tržišta temelji se na detaljnom postupku preispitivanja pokrenutom u travnju 2020. Komisija je u srpnju 2021. objavila rezultate svoje evaluacije koji su pokazali da je tu obavijest, unatoč tome što je i dalje vrlo relevantna i općenito svrsishodna, potrebno u određenoj mjeri ažurirati i pojasniti radi usklađivanja s promjenama u Komisijinoj praksi, sudskom praksom sudova EU-a i novim stanjem na tržištu. Svoja je stajališta iznijelo više od 100 dionika, a ona su uzeta u obzir u nacrtu teksta koji je danas stavljen na savjetovanje.

Sljedeći koraci

Zainteresirane strane pozivaju se da primjedbe na nacrt Obavijesti dostave do 13. siječnja 2023. Više informacija, između ostalog i o tome kako se očitovati, dostupno je ovdje.

Na temelju dokaza prikupljenih tijekom preispitivanja, uključujući primjedbe primljene u okviru ovog javnog savjetovanja, Komisija će revidirati i dovršiti danas objavljeni nacrt kako bi nova Obavijest o utvrđivanju tržišta bila spremna u trećem tromjesečju 2023.

Više informacija

Na posebnoj internetskoj stranici Glavne uprave za tržišno natjecanje dostupna je poveznica na nacrt revidirane Obavijesti o utvrđivanju tržišta te upute o tome kako podnijeti primjedbe.

Priopćenje za medije sa svim detaljima nalazi se na ovoj poveznici.

Print Friendly, PDF & Email