Objavljeno 10. listopada 2022.

Danas je, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, mreža Europske komisije Youth Wiki objavila izvješće „Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje mladih – odgovori javnih politika u državama članicama”. Izvješće definira glavne čimbenike koji su utjecali na mentalno zdravlje mladih tijekom pandemije i donosi detaljan pregled politika, inicijativa i programa uspostavljenih za njihovo rješavanje. U izvješću su navedeni i primjeri dobre prakse za potporu mentalnom zdravlju mladih, kao i prijedlozi budućeg smjera u donošenju javnih politika.

Povjerenica Komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: „Mladi su posebno teško pogođeni pandemijom. Vidjeli su da su se njihovi životi pogoršali. Moramo nastaviti podupirati mlade konkretnim intervencijama. Prilike za ponovno uključivanje i sudjelovanje u zajednici, posebne usluge potpore i uključivanje najugroženijih skupina moraju biti u središtu naših nastojanja.

Na ovoj poveznici možete pronaći cjelovito izvješće o utjecaju pandemije na mentalno zdravlje mladih (izvješće dostupno na engleskom jeziku).

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, izjavu je dala i povjerenica Komisije za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides: „Već radimo na podupiranju europskih društava da se bolje brinu o našem mentalnom zdravlju. Dodijelili smo 27 milijuna EUR za mjere u području mentalnog zdravlja i pokrenuli smo novu inicijativu „Zdraviji zajedno” za borbu protiv mentalnog zdravlja i neuroloških bolesti, uključujući poticanje dobrobiti kod kuće, u školama i na radnom mjestu te snažniji angažman u proaktivnoj prevenciji. Bavimo se i radom na istraživanju, obrazovanju, pravosuđu, zapošljavanju, socijalnoj uključenosti i invaliditetu. To je dobar početak, ali možemo i moramo učiniti više. Znamo da je naše mentalno zdravlje dragocjeno. Krajnje je vrijeme da se o tome počnemo bolje brinuti. Ne možemo dopustiti da osobe s poteškoćama u mentalnom zdravlju više tiho pate. Sada je vrijeme da djelujemo, slušamo i pretvorimo svoju viziju u stvarnost te da mentalno zdravlje postane prioritet za sve nas.

Više informacija o najnovijem radu Komisije u području mentalnog zdravlja dostupno je na ovoj internetskoj stranici.

Print Friendly, PDF & Email