Objavljeno 21. rujna 2021.Erasmus studenti u sveučilištu Berlin

Danas je U-Multirank koji je pokrenula Komisija i sufinancira se iz programa Erasmus+ objavio 8. ljestvicu sveučilišta koja obuhvaća gotovo 2000 sveučilišta iz 96 zemalja diljem svijeta. Među ostalim rezultatima, pokazalo se da europska sveučilišta intenzivnije surađuju u usporedbi s drugim regijama, posebno u područjima podučavanja, učenja, istraživanja, razmjene znanja i internacionalizacije (mobilnost studenata i osoblja, zajedničke diplome i publikacije itd.).

Općenito, sveučilišta koja surađuju s drugim institucijama, poduzećima i industrijama, vladama, regionalnim tijelima ili preko granica, općenito ostvaruju bolje rezultate od onih koja su manje usmjerena na suradnju. Za rangiranje je uzeto u obzir sedam aspekata: strateška partnerstva, međunarodni zajednički akademski stupnjevi, stažiranja, međunarodne zajedničke publikacije, publikacije s industrijskim partnerima, regionalne publikacije i patenti s industrijom.

Svake godine U-Multirank uspoređuje rezultate ustanova visokog obrazovanja u područjima koja su najvažnija studentima te izrađuje prilagodljivu internetsku ljestvicu. Sveučilišta se mogu koristiti podacima U-Multiranka kako bi procijenila prednosti i nedostatke te pronašla načine za stvaranje ili jačanje strateških planova, uključujući aspekte suradnje. Inicijativa Europska sveučilišta jedan je od vodećih projekata Komisije za europski prostor obrazovanja.

Cilj je stvoriti transnacionalne saveze u kojima studenti, osoblje i istraživači mogu uživati neograničenu mobilnost, fizički i virtualno, studirati, osposobljavati se, podučavati, provoditi istraživanja, raditi ili surađivati s bilo kojom uključenom partnerskom institucijom. Dosad je stvoren 41 takav savez koji okuplja više od 280 ustanova visokog obrazovanja diljem Europe. Ukupno je za ta europska sveučilišta na raspolaganju proračun od 187 milijuna eura iz programa Erasmus+ i Obzor Europa. Više informacija dostupno je na internetu.

Print Friendly, PDF & Email