Objavljeno 15. studenoga 2021.Banner programa Marie Skłodowska-Curie - https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel održala je glavni govor tijekom konferencije Marie Skłodowska-Curie (MSCA), u organizaciji slovenskog predsjedništva Vijećem EU-a. Na tom se događanju obilježava 25. godišnjica programa posvećenog poticanju mobilnosti istraživača u Europi.

Povjerenica Mariya Gabriel izjavila je: Drago mi je što se ove godine obilježava 25. godišnjica programa Marie Skłodowska-Curie. Nadahnut izvanrednom europskom znanstvenicom, program Marie Skłodowska-Curie referentni je program za potporu izobrazbe i razvoja karijere istraživača te financiranje izvrsnih doktorskih programa ne samo u Europi već i diljem svijeta.

Program Marie Skłodowska-Curie od 1996. godine podupire istraživanja i inovacije financiranjem izvrsnih istraživača u svim fazama njihovih karijera – od doktorskih kandidata do visoko iskusnih istraživača – istodobno potičući njihovu mobilnost među zemljama, sektorima i disciplinama. U tom razdoblju potporu je primilo više od 145 000 istraživača diljem svijeta, uključujući 12 dobitnika Nobelove nagrade.

Samo u posljednjih sedam godina MSCA je financirao više od 1100 doktorskih programa i uključio više od 4500 poduzeća iz cijelog svijeta, uključujući 2100 MSP-ova. U okviru instrumenta Obzora Europa MSCA će nastaviti jačati suradnju s neakademskim sektorom, poticati istraživanja i inovacije izvan akademske zajednice te graditi međunarodna i strateška partnerstva. Više informacija o postignućima programa dostupno je u posebnom informativnom članku.

Print Friendly, PDF & Email