Objavljeno 17. rujna 2021.Ribar baca mrežu u more

Komisija je donijela prijedlog ribolovnih mogućnosti u Sredozemnom i Crnome moru za 2022. Prijedlogom se promiče održivo upravljanje ribljim stokovima u Sredozemnom i Crnome moru te se ispunjavaju političke obveze preuzete u Deklaraciji MedFish4Ever i Deklaraciji iz Sofije. On odražava ambiciju Komisije za postizanje održivog ribarstva u tim dvama morskim bazenima, u skladu s nedavno donesenom strategijom Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) do 2030.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Održivo upravljanje ribolovom u svim morskim bazenima EU-a naša je obveza i odgovornost. Iako smo posljednjih godina vidjeli određeni napredak u Sredozemnom i Crnom moru, još smo daleko od dostizanja održivih razina te je potrebno uložiti dodatni napor kako bi se taj cilj ostvario. Stoga danas za oba morska bazena predlažemo ribolov koji se u potpunosti oslanja na znanstvene savjete. 

U Jadranskome moru prijedlogom Komisije provodi se GFCM-ov višegodišnji plan upravljanja pridnenim stokovima za Sredozemlje i njegov cilj da se do 2026. ostvari održivost tih stokova smanjenjem ribolovnog napora. Prijedlog uključuje i razne mjere za upravljanje stokovima jegulje, crvenog koralja, lampuge, rumenca okana i dubokomorskih kozica u Jonskom i Levantskome moru te Sicilijanskom prolazu, u skladu s odlukama GFCM-a.

Današnjim prijedlogom ujedno se provodi višegodišnji plan upravljanja pridnenim stokovima za zapadno Sredozemno more s ciljem daljnjeg smanjenja ribolova, u skladu sa znanstvenim savjetima. Taj dio prijedloga dopunit će se nakon što postanu dostupni ovogodišnji relevantni znanstveni savjeti. Krajnji je cilj najkasnije do 1. siječnja 2025. postići najviši održivi prinos (MSY), odnosno najveću količinu ribe koju ribari mogu izloviti iz mora bez ugrožavanja obnove i buduće produktivnosti stoka.

U Crnome moru prijedlog uključuje ograničenja ulova i kvote za romba kvrgaša i papalinu. Kad je riječ o rombu kvrgašu, prijedlogom se prenosi kvota EU-a o kojoj je odlučeno u reviziji GFCM-ova višegodišnjeg plana upravljanja za romba kvrgaša. Komisija predlaže da se za papalinu zadrži isto ograničenje ulova kao 2021. Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email