Objavljeno 9. ožujka 2023.

Europska Komisija je državama članicama dala smjernice za provedbu i koordinaciju fiskalnih politika s obzirom na izazove s kojima se suočavaju javne financije i gospodarstvo te rasprave o budućem okviru gospodarskog upravljanja. Opći ciljevi fiskalnih politika trebali bi biti srednjoročna održivost duga te promicanje održivog i uključivog rasta u svim državama članicama.

Posljedice deaktivacije opće klauzule o odstupanju i tekuće revizije gospodarskog upravljanja

Opća klauzula o odstupanju iz Pakta o stabilnosti i rastu, kojom je u slučaju ozbiljnog gospodarskog pada predviđeno privremeno odstupanje od proračunskih zahtjeva koji se uobičajeno primjenjuju, deaktivirat će se krajem 2023. Nakon isteka primjene opće klauzule o odstupanju ponovno će se uvesti preporuke po državama članicama o fiskalnoj politici, kvantificirane i diferencirane na temelju izazova s kojima se države članice suočavaju u pogledu javnog duga.

U tijeku su rasprave o revidiranom okviru gospodarskog upravljanja na temelju Komisijinih smjernica iz studenoga 2022. Dok se ne počne primjenjivati novi okvir gospodarskog upravljanja i s obzirom na novu situaciju nakon pandemije, nije primjereno da se samo ponovno počnu primjenjivati pravila iz Pakta o stabilnosti i rastu koja su bila na snazi prije aktivacije opće klauzule o odstupanju 2020.

Budući da još nije utvrđen novi pravni okvir, koji će se temeljiti na ishodu tekuće revizije gospodarskog upravljanja, i dalje se primjenjuje postojeći pravni okvir. Istodobno, radi učinkovitog prelaska na primjenu budućeg skupa fiskalnih pravila EU-a i s obzirom na trenutačne izazove, neki elementi Komisijinih smjernica za reformu mogli bi se uključiti u ciklus fiskalnog nadzora.

Europska Komisija je stoga spremna predložiti preporuke po državama članicama o fiskalnoj politici za 2024., koje će uključivati kvantitativni zahtjev i kvalitativne smjernice o investicijskim i energetskim mjerama. Te će preporuke biti u skladu s kriterijima predloženima u Komisijinim smjernicama te i dalje u skladu s kriterijima iz postojećih propisa u okviru Pakta o stabilnosti i rastu.

Smjernice za pripremu planova stabilnosti i konvergencije

Države članice pozivaju se da u svojim programima stabilnosti i konvergencije utvrde fiskalne ciljeve u skladu s kriterijima fiskalne prilagodbe utvrđenima u Komisijinim smjernicama za reformu. Pozivaju se i da objasne kako očekuju da će njihovi planovi reformi i ulaganja pridonijeti fiskalnoj održivosti te održivom i uključivom rastu, u skladu s kriterijima iz smjernica za reformu.

Europska Komisija je stoga spremna predložiti preporuke po državama članicama o fiskalnoj politici za 2024., koje će biti:

  • usklađene s fiskalnim ciljevima koje su države članice utvrdile u svojim programima stabilnosti i konvergencije, pod uvjetom da se tim ciljevima osigurava smanjenje udjela javnog duga ili njegovo održavanje na razboritoj razini te da je proračunski deficit u srednjoročnom razdoblju ispod referentne vrijednosti od 3 % BDP-a
  • kvantificirane i diferencirane na temelju izazova država članica u pogledu javnog duga
  • oblikovane na temelju neto primarnih rashoda, kako je predloženo u Komisijinim smjernicama za reformu.

Europska Komisija će usto u preporukama po državama članicama o fiskalnoj politici i dalje naglašavati javna ulaganja. Sve države članice trebale bi nastaviti štititi ulaganja koja financira država i osigurati djelotvornu apsorpciju sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih fondova EU-a, posebno za zelenu i digitalnu tranziciju.

U preporukama po državama članicama dat će se i smjernice o fiskalnim troškovima energetskih mjera.

Provedba postupka u slučaju prekomjernog deficita

Uzimajući u obzir trenutačno i dalje vrlo neizvjesne makroekonomske i proračunske izglede, Komisija smatra da se ovog proljeća ne bi trebala donijeti odluka o pokretanju postupka u slučaju prekomjernog deficita za države članice. Komisija će istodobno Vijeću predložiti pokretanje postupaka u slučaju prekomjernog deficita u proljeće 2024. na temelju podataka o realizaciji za 2023., u skladu s postojećim pravnim odredbama.

Države članice trebale bi voditi računa o tome pri izvršenju proračuna za 2023. te pripremi programa stabilnosti i konvergencije ovog proljeća i nacrta proračunskih planova za 2024. ove jeseni.

Budući prijedlozi o gospodarskom upravljanju

Nakon Komisijinih smjernica iz studenoga 2022. napredovalo se u raspravama o reformi okvira gospodarskog upravljanja. Usuglašena su stajališta o nekim ključnim pitanjima, dok je druga pitanja još potrebno razjasniti.

Europska Komisija namjerava podnijeti zakonodavne prijedloge nakon predstojećih sastanaka Vijeća za ekonomske i financijske poslove i Europskog vijeća u ožujku 2023.

Sljedeći koraci

U Komunikaciji se utvrđuju preliminarne smjernice za fiskalnu politiku za 2024., koje će se prema potrebi ažurirati u okviru proljetnog paketa europskog semestra u svibnju 2023.

U ažuriranim će se smjernicama i dalje uzimati u obzir stanje u svjetskom gospodarstvu, specifična situacija u svakoj državi članici i razvoj rasprave o tekućoj reviziji gospodarskog upravljanja i rasprave o politikama u Vijeću.

Države članice pozivaju se da smjernice uzmu u obzir u svojim programima stabilnosti i konvergencije.

Kontekst

Današnje smjernice služe kao temelj za pripremu programa stabilnosti i konvergencije, u kojima će države članice utvrditi svoje srednjoročne fiskalne planove. U proljeće će se donijeti fiskalne preporuke po državama članicama, koje će biti temelj za Komisijino praćenje fiskalnih rezultata, počevši od nacrta proračunskih planova država članica europodručja za 2024., koje će Komisija ocijeniti u jesen.

Europska Komisija je u studenome 2022. objavila smjernice za reformu okvira gospodarskog upravljanja. Glavni su ciljevi prijedloga povećanje nacionalne odgovornosti, pojednostavnjenje okvira i veća srednjoročna usmjerenost, u kombinaciji s odlučnijom i dosljednijom provedbom.

Više informacija

Smjernice za fiskalnu politiku za 2024.: pitanja i odgovoriEN•••

Smjernice za fiskalnu politiku za 2024.HR•••

Komunikacija o smjernicama za reformu okvira gospodarskog upravljanja EU-aHR•••

Print Friendly, PDF & Email