Objavljeno 23. rujna 2021.Logo Europske komisije

Kako bi pomogla građanima i poduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta, Europska komisija vodi dijalog s državama članicama koje ne poštuju pravo EU-a i, ako je potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede.

Današnje odluke donesene u okviru redovnih odluka o povredama uključuju 48 službenih opomena. Točnije, 47 službenih opomena i dodatnu službenu opomenu, 40 obrazloženih mišljenja i dodatno obrazloženo mišljenje te dva upućivanja na Sud EU-a, uključujući upućivanje u skladu s člankom 258. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i jedno na temelju članka 258. UFEU-a. Komisija također zaključuje 153 predmeta koji su u tijeku kada predmetna država članica, u suradnji s Komisijom, riješi problem i osigura usklađenost s pravom EU-a te stoga upućivanje predmeta Sudu Europske unije nije potrebno. Sažetak glavnih odluka i upućivanja na relevantna priopćenja za medije dostupni su ovdje. Ovdje su opisani ključni aspekti postupaka zbog povrede prava EU-a.

Print Friendly, PDF & Email