Objavljeno 16. svibnja 2023.

Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) Europske komisije radi na projektu za rješavanje problema smanjenja broja mladih u europskim regijama. Opći je cilj ovog projekta razviti skup alata s preporukama o politikama koje regionalne i lokalne vlasti mogu koristiti u cilju zadržavanja i privlačenja mladih (posebno od 15 do 29 godina) na svojim područjima.

U tu svrhu napravljen je kratak upitnik kako bi se što bolje razumjelo čimbenike poticanja i privlačenja koje bi određene regije mogle imati za mlade u EU-u. Želi se prikupiti mišljenja što više mladih ljudi diljem EU-a. Za ispunjavanje upitnika potrebno je otprilike pet minuta i dostupan je na sva 24 službena jezika EU-a.

U privitku ove poruke nalaze se i vizuali s QR kodom koji vodi direktno na upitnik.

Više o samom projektu na poveznici https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/04-05-2023-hear-ye-hear-ye-calling-all-young-europeans_en

Print Friendly, PDF & Email