Objavljeno 24. listopada 2022.

Komisija je danas objavila posebno istraživanje Eurobarometra o percepciji Europljanki i Europljana o kvaliteti zraka. Iz rezultata istraživanja vidljivo je da su Europljani zabrinuti zbog posljedica onečišćenja zraka na zdravlje i okoliš. Istraživanje pokazuje i da većina Europljana smatra da se kvaliteta zraka pogoršala te se zalaže za podizanje standarda EU-a za kvalitetu zraka, kao i za snažnije djelovanje u cilju promicanja kvalitete zraka, posebno na međunarodnoj razini.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Građani nam govore da žele čisti zrak. Ljudi koji žive u gradovima, osobe koje boluju od astme i osobe koje žive u blizini tvornica zabrinute su i mole nas da djelujemo. Komisija će utrti put ambicioznom prijedlogu za jačanje europskih standarda kvalitete zraka.

Prema istraživanju Eurobarometra, većina Europljanki i Europljana smatra da velika industrijska postrojenja, proizvođači energije iz fosilnih goriva, javna tijela i poslodavci ne čine dovoljno za promicanje kvalitete zraka, dok domaći sektor čini dovoljno. Kako je najavljeno u europskom zelenom planu kao dio postizanja nulte stope onečišćenja, Komisija će predložiti reviziju postojećih europskih standarda kvalitete zraka. Više pojedinosti nalazi se u priopćenju za medije, istraživanju Eurobarometra, kao i rezultatima Eurobarometra o kvaliteti zraka za Hrvatsku (dostupni na engleskom jeziku).

Print Friendly, PDF & Email