Objavljeno 10. studenoga 2022.

Europska komisija danas je predložila novu privremenu hitnu uredbu kako bi se ubrzalo uvođenje obnovljivih izvora energije. Uz diversifikaciju opskrbe i uštedu energije, uvođenje energije iz obnovljivih izvora dio je plana EU-a za okončanje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Obnovljivi izvori energije kratkoročno i u budućnosti smanjuju potražnju EU-a za fosilnim gorivima u sektorima električne energije, grijanja i hlađenja te industrije i prometa. Zahvaljujući niskim operativnim troškovima, veći udio obnovljivih izvora energije u energetskom sustavu EU-a može pomoći u smanjenju računa za energiju.

Trenutačna energetska kriza zahtijeva hitno i ciljano djelovanje kako bi se ubrzao plan REPowerEU. Europsko vijeće 20. i 21. listopada 2022. pozvalo je na ubrzavanje postupaka izdavanja dozvola kako bi se ubrzalo uvođenje obnovljivih izvora energije. U planu REPowerEU već su predložene mjere za rješavanje dugotrajnih i složenih administrativnih postupaka koji su prepreka brzom i opsežnom ulaganju u obnovljive izvore energije i povezanu infrastrukturu. Međutim, stanje na energetskim tržištima pogoršalo se, zbog čega su potrebne hitne mjere. Iz tog razloga Komisija predlaže nove mjere u obliku uredbe Vijeća na temelju članka 122. Ugovora. Današnjim se prijedlogom dopunjuju prethodne hitne mjere za rješavanje izvanredne situacije na energetskim tržištima i ubrzavanje prelaska na čistu energiju. Primjenjivat će se godinu dana, a obuhvaćat će vrijeme potrebno za donošenje i prenošenje Direktive o energiji iz obnovljivih izvora, o kojoj trenutačno raspravljaju zakonodavci, u svim državama članicama. Usmjeren je na posebne tehnologije i vrste projekata s najvećim potencijalom za brzo uvođenje i najmanjim utjecajem na okoliš, čime se doprinosi našoj energetskoj sigurnosti.

Print Friendly, PDF & Email