Objavljeno 17. srpnja 2022.

Kao odgovor na poteškoće i poremećaje na globalnom energetskom tržištu u Europska komisija predstavila je plan REPowerEU.

REPowerEU je plan za

  • štednju energije
  • proizvodnju čiste energije
  • diversifikaciju opskrbe energijom.

Poduprt je financijskim i zakonodavnim mjerama za izgradnju nove energetske infrastrukture i sustava koji su potrebni Europi.

Obnovljivi izvori energije najjeftinija su i najčišća dostupna energija koja se može proizvesti na domaćem tržištu, čime se smanjuje potreba za uvozom energije. Komisija predlaže povećanje cilja EU-a za 2030. za obnovljive izvore energije sa sadašnjih 40 % na 45 %. Planom REPowerEU povećali bi se ukupni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na 1.236 GW do 2030., u usporedbi s 1.067 GW do 2030. predviđenih u okviru paketa „Spremni za 55 %” za 2030.

Strategijom EU-a za solarnu energiju potaknut će se uvođenje fotonaponske energije. U okviru plana REPowerEU tom se strategijom nastoji proizvesti više od 320 GW novih solarnih fotonaponskih sustava do 2025. (što je dvostruko više od današnje razine), a do 2030. gotovo 600 GW. Ti dodatni kapaciteti na početku razdoblja zamjenjuju potrošnju prirodnog plina od 9 milijardi kubičnih metara godišnje do 2027.

Elektrifikacija, energetska učinkovitost i iskorištavanje obnovljivih izvora industriji bi mogli omogućiti uštedu od 35 milijardi kubičnih metara prirodnog plina do 2030. Najveća smanjenja potrošnje plina, gotovo 22 milijarde kubičnih metara, moguće je ostvariti u sektorima nemetalnih minerala, cementa, stakla i keramike te proizvodnje kemikalija i rafinerija. Očekuje se da će se oko 30 % primarne proizvodnje čelika u EU-u dekarbonizirati do 2030. zahvaljujući iskorištavanju obnovljivog vodika.

Štednja energije najjeftiniji je, najsigurniji i najčišći način da smanjimo ovisnost o uvozu fosilnih goriva iz Rusije. Smanjenjem potrošnje energije svi se možemo lako uključiti, od potrošača i poduzeća do svih sektora industrije. Uz mjere energetske učinkovitosti i naši pojedinačni postupci pozitivno će utjecati na cijene – smanjit ćemo račun za energiju, gospodarstvo će biti otpornije, a ubrzat će se i prijelaz EU-a na čistu energiju.

Mehanizam za oporavak i otpornost okosnica je provedbe plana REPowerEU i osigurava dodatna sredstva EU-a. Države članice bi u svoje planove za oporavak i otpornost trebale uvrstiti poglavlje o planu REPowerEU kako bi usmjerile ulaganja u prioritete plana REPowerEU i provele potrebne reforme.

Print Friendly, PDF & Email