Objavljeno 29. studenoga 2022.

Europska Komisija donijela je ažuriranu Preporuku o profesionalnim bolestima. Komisija preporučuje da države članice priznaju COVID-19 kao profesionalnu bolest. Komisija naglašava i važnost pružanja potpore radnicima zaraženima bolešću COVID-19 i obiteljima koje su izgubile članove zbog izloženosti toj bolesti na radnom mjestu. Cilj je jačanje zaštite radnika i poticanje dosljednog pristupa diljem EU-a

Preporuka se primjenjuje na slučajeve bolesti COVID-19 radnika oboljelih u području prevencije bolesti, zdravstvene i socijalne skrbi, pomoći u kući ili, tijekom pandemije, u drugim sektorima u kojima je došlo do izbijanja bolesti i u kojima je dokazan rizik od zaraze. Na državama članicama je da poduzmu daljnje mjere u vezi s ovom Preporukom i utvrde pojedinosti u nacionalnom pravu.

Preporuka se nadovezuje na trostrani sporazum koji su u svibnju 2022. postigle države članice, radnici i poslodavci u Savjetodavnom odboru za sigurnost i zdravlje na radu (ACSH) o potrebi prepoznavanja bolesti COVID-19 kao profesionalne bolesti. Preporukom se pridonosi i provedbi strateškog okvira EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027.

Priznavanje profesionalnih bolesti i povezane naknade za oboljele u nacionalnoj su nadležnosti. Iako je većina država članica već prepoznala COVID-19 kao profesionalnu bolest ili ozljedu na radu, današnjim ažuriranjem nastoji se dodatno potaknuti konvergencija i priznavanje bolesti COVID-19 kao profesionalne bolesti diljem EU-a. Više informacija dostupno je u ažuriranoj Preporuci i priopćenju za medije.

Print Friendly, PDF & Email