Objavljeno 28. srpnja 2023.

U okviru Urbane agende za EU (UAEU) pozivaju se gradovi, regije, nadležna ministarstva država članica EU, krovne organizacije gradova i drugi dionici da se prijave na poziv za iskaz interesa i postanu partneri novih tematskih partnerstava u okviru Urbane agende za EU (UAEU).

Rok za prijavu u partnerstvo je 29. rujna 2023. godine.

Nova tematska partnerstava u okviru Urbane agende za EU (UAEU) obuhvaćaju :

1.) Partnerstvo za hranu

  • ovo partnerstvo bit će usmjereno na teme kao što su agroekologija, pravedan pristup hrani (food justice), pristup zemljištu i javno upravljanje zemljištem, s ciljem doprinosa razvoju održivijih i pravednijih prehrambenih sustava, a sve u skladu s Europskim zelenim planom i UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

2.) Partnerstvo za gradove jednakosti

  • u središtu pozornosti ovog tematskog partnerstva bit će rješavanje pitanja povezanih s jednakošću u gradovima koja podrazumijeva jednake mogućnosti za sve, neovisno o dobi, invaliditetu, spolu, seksualnoj orijentaciji (LGBTIQ), vjeri i uvjerenju, rasi i etničkom podrijetlu ili socioekonomskom statusu.

Partnerstva u okviru Urbane agende za EU (UAEU) osnivaju sr radi uspostave suradnje o pitanjima koja se odnose na prioritetnu temu, prije svega u odnosu na unapređenje zakonskog okvira na EU razini (better regulation), dostupnije izvore financiranja (better funding) i razvoj i razmjenu znanja i iskustva (better knowledge).

Partnerstvo se sastoji od 5 predstavnika država članica (resorna ministarstva ili državne institucije), 5 predstavnika gradova te preostalih 5-10 članova iz redova Europske komisije – uprava nadležnih za temu, EUROCITIES, Odbor regija (Committee of Regions), Odbor općina i regija (CEMR) i dr. te financijskih institucija (EIB), dok su predstavnici programa URBACT i EUKN u statusu promatrača.

Rad partnerstva financiraju sami partneri, što podrazumijeva rad na izradi Orijentacijskog i Akcijskog plana i provedbi njima dogovorenih aktivnosti te sudjelovanje na sastancima i skupovima.

Rad u partnerstvu traje oko tri godine, a u ovom proračunskom razdoblju EU-a provodi se u okviru djelovanja Europske urbane inicijative (EUI).     

Za detaljnije informacije možete se javiti u Zavod za prostorni razvoj na broj 01 3712 719 ili na adresu: ingrid.gojevic@mpgi.hr.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email