Objavljeno 27. lipnja 2023.

Radi pojačavanja aktivnosti informiranja i aktivnog uključivanja građanki i građana u teme koje se odnose na Europsku uniju i njezine politike, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj uspostavlja Tim EUROPE DIRECT.

Europe Direct dinamična je i utjecajna mreža posvećena promicanju svijesti o EU temama te poticanju sudjelovanja građana u javnoj raspravi o Europskoj uniji. Kao članovi mreže, imat ćete jedinstvenu priliku informacije o EU-u učiniti dostupnima svima. Pružanjem jasnih i sažetih objašnjenja omogućit ćete pojedincima da bolje razumiju politike EU-a i potaknuti ih da budu aktivni u demokratskom životu EU-a.

Koga tražimo?

Članovi Tima EUROPE DIRECT u skladu sa svojim stručnim područjima sudjeluju u raspravama ili konferencijama, događanjima, panelima, radionicama, osposobljavanjima, radijskim/televizijskim emisijama, objavljuju novinske članke i slično. Dio mreže Tima EUROPE DIRECT mogu biti državljanke ili državljani bilo koje države članice Europske unije koji:

  • dobro poznaju EU, njezino funkcioniranje, najnovija zbivanja i najvažnije inicijative;
  • posjeduju stručno znanje u jednom ili više područja politika EU-a;
  • imaju komunikacijske vještine kao što su držanje govora, animiranje, vođenje ili moderiranje rasprava ili konferencija, događanja, panela, radionica, osposobljavanja, uključujući pristupe participativne demokracije, te se pojavljuju u medijima (u radijskim/televizijskim emisijama) i objavljuju novinske članke;
  • imaju jezičnu razinu izvornog govornika hrvatskog jezika, dobro poznavanje engleskog jezika (barem razina C1) i informatičke vještine za pristup informacijama ili osposobljavanjima koje pruža Komisija.

Što se nudi?

  • neprekidne mogućnosti učenja: Europska Komisija će članovima Tima EUROPE DIRECT staviti na raspolaganje relevantne izvore informacija, i to u obliku internetskih tečajeva, biltena i slično;
  • pristup programima edukacije: godišnji sastanci i/ili osposobljavanja organiziraju se u Hrvatskoj, a povremeno se mogu organizirati i sastanci u Bruxellesu. Za sastanke u Bruxellesu Komisija snosi troškove putovanja i smještaja;
  • profesionalni rast: Predstavništvo Europske komisije promiče aktivnost mreže Tima EUROPE DIRECT na svojim internetskim stranicama i putem drugih kanala. Postat ćete dio zajednice neovisnih komunikatora koji dijele vašu strast prema Europskoj uniji i povezati se s različitim dionicima i proširiti profesionalne mreže.

Ako sre spremni postati članovi tima EUROPE DIRECT prijavite se na ovoj poveznici i priložite:

  • motivacijsko pismo u kojem se navodi zemljopisno područje aktivnosti kandidata, stručna područja kandidata i komunikacijske vještine i
  • životopis (CV).

Rok za podnošenje prijave je 27. srpnja 2023. Kandidati će o ishodu prijave biti obaviješteni e-poštom početkom rujna 2023.

Print Friendly, PDF & Email