Objavljeno 20. lipnja 2023.Logo Europske komisije

Europska komisija, u sklopu Programa EU4Health objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za 2023. godinu za akcijske grantove:

Ciljevi Programa su:

  1. Poboljšati javno zdravlje u Europskoj uniji prevencijom bolesti i promocijom zdravlja;
  2. Zaštitit ljude od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju kroz prevenciju, pripravnost i odgovor na takve prijetnje, nadopunjujući nacionalno skladištenje osnovnih proizvoda relevantnih za krizu te uspostavom rezerve medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja;
  3. Poboljšati pristup medicinskim proizvodima, medicinskim uređajima i proizvodima relevantnima za krizne situacije kroz poticanje održive proizvodnje i lanaca opskrbe te inovacija u Europskoj uniji kao i učinkovito korištenje medicinskih proizvoda;
  4. Ojačati nacionalne zdravstvene sustave kroz poboljšanu upotrebu kao i ponovo upotrebu zdravstvenih podataka, razvoj digitalnih alata i usluga, digitalnu transformaciju zdravstva, poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi, razvoj i provedbu zdravstvenog zakonodavstva Europske unije, donošenje odluka temeljenih na dokazima te integraciju rada zdravstvenih sustava država članica Europske unije;

Unutar Programa EU4Health otvoreno je 12 poziva na predaju projektnih prijedloga.

Procijenjeni raspoloživi proračun poziva iznosi 19.960,00 EUR, a ukupno raspoloživi iznos ovisi o pojedinom Pozivu.

Rok za podnošenje prijava na svih 12 Poziva je 17. listopada 2023. godine.

Više o uvjetima Poziva i načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici.

Print Friendly, PDF & Email