Objavljeno 11. srpnja 2023.

Europska Komisija u travnju 2024. godine u Briselu organizira drugi Festival Novog europskog Bauhausa – resursi za sve, kojim se pozivaju stanovnici Europe, ali i cijelog svijeta na raspravu o kreiranju održive, uključive i lijepe budućnosti.

Festival Novog europskog Bauhausa obuhvaća četiri ključna stupa:

  • Forum (The Forum) je platforma za pokretanje rasprava i razmjenu ideja o Novom europskom Bauhausu,
  • Sajam (The Fair) će lokalnim zajednicama, regionalnim i nacionalnim dionicima te organizacijama diljem EU-a omogućiti predstavljanje projekata i inicijativa te dati priliku za povezivanje i međusobnu suradnju,
  • Festival (The Fest) će glumcima, umjetnicima, građanskim udrugama i ostalim djelatnicima u kulturi osigurati prostor za stvaranje kulturnog programa i sadržaja (nastupi i predstavljanja umjetničkih djela),
  • Satelitska događanja, čije će osnovne aktivnosti biti u skladu s vrijednostima NEB-a, organizirat će se diljem Europske unije, a i izvan nje.

Rok za prijavu na Sajam i Satelistka događanja je 15. rujna 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za predstavljanje svog projekta na festivalskom sajmu, a ukoliko u travnju 2024. godine organizirate događanje kojim se promoviraju vrijednosti NEB-a, ono može postati satelitsko događanje u sklopu Festivala bez obzira organizira li se u Briselu, u EU-u ili bilo gdje u svijetu.

Točni datumi Festivala uskoro će biti objavljeni na web stranici Europske unije.

Print Friendly, PDF & Email