Objavljeno 26. listopada 2021.Europa za čist okoliš

Komisija danas pokreće drugi poziv na podnošenje prijava za velike projekte u okviru Inovacijskog fonda, jednog od najvećih programa na svijetu za demonstraciju niskougljičnih tehnologija, koji se financira prihodima s dražbe emisijskih jedinica iz sustava EU-a za trgovanje emisijama. S proračunom od 1,5 milijardi eura u okviru Inovacijskog fonda financirat će se napredne tehnologije za obnovljivu energiju, energetski intenzivne industrije, skladištenje energije te hvatanje, upotrebu i skladištenje ugljika.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Sredstva iz Inovacijskog fonda doprinose uvođenju tehnoloških rješenja potrebnih za zelenu tranziciju. Ovim pozivom podupirat ćemo inovativne projekte, ubrzavati ih i uvoditi na tržište što je brže moguće. Tim će se ulaganjem poduprijeti dekarbonizacija europskog gospodarstva i otvoriti put prema klimatskoj neutralnosti do 2050. te pojačati europsko tehnološko vodstvo na svjetskoj razini.

Zbog izrazito velikog broja prijava u prvom pozivu i izvrsnog portfelja projekata Komisija je pojednostavnila postupak prijave koji se sad sastoji od samo jedne faze. Time će se znatno skratiti razdoblje od podnošenja prijave do dodjele bespovratnih sredstava.

Projekti će se ocjenjivati prema potencijalu za sprečavanje emisija stakleničkih plinova, inovacijskom potencijalu, financijskoj i tehničkoj zrelosti te potencijalu za proširenje i troškovnoj učinkovitosti. Poziv je otvoren do 3. ožujka 2022. za projekte iz svih država članica te Islanda i Norveške.

Europska investicijska banka pružit će pomoć za razvoj perspektivnih projekata koji nisu još dovoljno zreli za primanje bespovratnih sredstava. 

Sljedeći koraci 

Projekti se mogu prijavljivati putem portala EU-a za financiranje i natječaje, na kojem su dostupne detaljnije informacije o cijelom postupku. Rok za podnošenje prijedloga je 3. ožujka 2022. Podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima ocjene projekata u trećem tromjesečju 2022. Dodjela bespovratnih sredstava i potpisivanje projekata provest će se u četvrtom tromjesečju 2022.

Budući podnositelji prijava i drugi dionici moći će se informirati i postavljati pitanja o novom pozivu na informativnom danu 10. studenoga.

Kontekst

S prihodima u iznosu od 25 milijardi eura do 2030., ovisno o cijeni ugljika, svrha je Inovacijskog fonda dati pravi financijski poticaj poduzećima i javnim tijelima kako bi već sad ulagala u novu generaciju niskougljičnih tehnologija. Nadalje, poduzeća iz EU-a trebala bi iskoristiti tu početnu prednost i postati vodeća tehnološka poduzeća na svjetskoj razini.

U skladu s najnovijim prijedlozima za provedbu europskog zelenog plana Fond bi se znatno povećao kako bi se u napredne zelene tehnologije usmjerila još veća ulaganja.

Inovacijskim fondom upravlja Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), a Europska investicijska banka pruža pomoć za razvoj perspektivnih projekata koji još nisu posve spremni za podnošenje prijave.

Više informacija dostupno je u priopćenju za medije.

Print Friendly, PDF & Email