Objavljeno 7. prosinca 2021.Horizon Europe logo

Komisija je potpisala sporazume o suradnji u području istraživanja i inovacija sa zapadnim Balkanom (Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom), kao i s Gruzijom i Izraelom. Za razdoblje 2021. – 2027. pridružene su zemlje programa Obzor Europa, europskog programa za istraživanja i inovacije u vrijednosti od 95,5 milijardi eura. Istraživači, inovatori i istraživački subjekti s poslovnim nastanom u tim zemljama sada mogu sudjelovati pod istim uvjetima kao i subjekti iz država članica EU-a. 

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Vrlo mi je drago što smo napredovali s našim sporazumima o pridruživanju s većim brojem zemalja. Pridruživanje Obzoru Europa od uzajamne je koristi za EU i naše partnere jer omogućuje snažniju suradnju radi poticanja zelenih i digitalnih programa, kao i privlačenja ulaganja u istraživanja i inovacije te stvaranje radnih mjesta i rasta.

Pridruživanje programu Obzor Europa podupire Globalni pristup istraživanju i inovacijama i ponovno potvrđuje predanost Europe razini globalne otvorenosti potrebnoj za poticanje izvrsnosti, objedinjavanje resursa za brži znanstveni napredak i razvoj dinamičnih inovacijskih ekosustava. Osim Kosova, koje je novo u programu, partneri sa zapadnog Balkana pridruženi su Obzoru 2020., prethodnom programu EU-a za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.). Više informacija dostupno je ovdje. Gruzija je od 2016. pridružena programu Obzor 2020., a iz te suradnje proizišle su brojne priče o uspjehu u područjima kao što su zdravstvo i istraživačke infrastrukture. Više pojedinosti dostupno je ovdje. Izrael je od 1996. povezan s okvirnim programima EU-a za istraživanje i inovacije s vrlo visokim stopama sudjelovanja i brojnim uspješnim primjerima. Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email