Objavljeno 27. listopada 2021.Trg sa neboderima

Europska komisija danas je donijela revidirane propise EU-a o bankarstvu (Uredba o kapitalnim zahtjevima i Direktiva o kapitalnim zahtjevima). Zahvaljujući novim propisima europske banke bit će otpornije na potencijalne buduće gospodarske šokove, istodobno doprinoseći oporavku Europe od pandemije bolesti COVID-19 i prelasku na klimatsku neutralnost.

Današnjim paketom dovršava se provedba Sporazuma Basel III u EU-u. Taj su sporazum EU i njegovi partneri iz skupine G20 postigli u Bazelskom odboru za nadzor banaka u svrhu povećanja otpornosti banaka na potencijalne gospodarske šokove. Današnji prijedlog konačni je korak u toj reformi propisa o bankarstvu.

Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email