Objavljeno 10. srpnja 2022.

Europska kulturna baština bogat je i raznolik mozaik kulturnih i kreativnih izričaja, nasljedstvo prethodnih generacija Europljana i ostavština za buduće generacije. Uključuje prirodne i arheološke lokalitete, građevine, muzeje, spomenike, umjetnička djela, povijesne jezgre gradova, književna, glazbena i audiovizualna djela te znanje, prakse i tradicije europskih građana.

Ove godine oznaka europske baštine slavi 10. godinu postojanja!

Od 2013. oznaka europske baštine dodjeljuje se lokacijama na temelju njihove simbolične vrijednosti, uloge koju su imale u europskoj povijesti i aktivnosti koje nude. One doprinose osjećaju jedinstva i pripadnosti građana Europskoj uniji.

Više informacija možete pronaći na: https://europa.eu/!8rmTCp

Print Friendly, PDF & Email