Objavljeno 31. svibnja 2023.

Nova studija Europske komisije zacrtava novi smjer kojim će Kreativna Europa postati održivija i podržati klimatske ciljeve Europske unije.

Europski zeleni plan niz je strateški povezanih incijativa kojima je cilj postići klimatsku neutralnost do 2050. godine, ojačati ekonomiju korištenjem zelenih tehnologija, omogućiti održivu industriju i prijevoz te smanjiti zagađenje okoliša. U tom smislu, kulturni i kreativni sektori u jednakoj su mjeri obuhvaćeni  zelenom tranzicijom. Godišnjim programom rada za implementaciju programa Kreativna Europa 2021. predviđena je izrada studije, koja je dala uvid u mogućnosti učinkovitog uvrštavanja okolišnih, održivih i proporcionalnih mjera u djelovanje Kreativne Europe.

Navedena studija, Ozelenjivanje programa Kreativna Europa, objavljena je u svibnju 2023. godine i u njoj su navedene mogućnosti kojima kulturni i kreativni sektori mogu pridonijeti tranziciji na zelenu ekonomiju putem promicanja osviještenosti o održivosti i okolišu. Promicanjem održivih prometnih sredstava i odgovornog odnošenja prema okolišu unutar programa Kreativne Europe, u studiji se zahtijeva postizanje ugljične neutralnosti. Europska komisija će pritom raditi na jačanju kapaciteta i razvoju znanja u području ozelenjivanja na svim razinama implementacije programa.

Print Friendly, PDF & Email