Objavljeno 13. prosinca 2022.

U okviru Međusektorskog potprograma 8. prosinca 2022. godine otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga kojima je cilj jačanje kapaciteta europskog informativnog medijskog sektora te poticanje inovativnih pristupa u stvaranju, pristupu, distribuciji i promociji sadržaja između različitih kulturnih i kreativnih, audiovizualnog te ostalih sektora.

1.) POTPORA ZA NOVINARSKA PARTNERSTVA 2023 – SURADNJE I PLURALIZAM

Potporom za Novinarska partnerstva 2023 obuhvatit će se dvije teme u informativnom medijskom sektoru: Suradnje i Pluralizam.

Prvom temom (Novinarska partnerstva – suradnje) podržat će se međusektorska djelovanja koja adresiraju strukturne i tehnološke izazove s kojima se suočava medijski sektor, te će se kroz suradnje, digitalne vještine, prekogranično i/ili suradničko novinarstvo podržati izrada visokokvalitetnih medijskih standarda i poslovnih modela. Prijavitelji se mogu odlučiti između dva sektorska prioriteta: Suradničke poslovne transformacije ili Projekti novinarske suradnje. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države koje sudjeluju u Programu.

Drugom temom (Novinarska partnerstva – pluralizam) podržat će se organizacije koje će osmišljavati i provoditi sheme potpore za informativne medijske organizacije i nezavisno novinarstvo, kao i ostale mjere za jačanje kapaciteta. Aktivnostima se mora pružati podrška u najmanje 4 države Europske unije. Dozvoljene su prijave pojedinačnih prijavitelja, kao i prijave konzorcija koji se sastoji od najmanje 2 partnera.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 10 000 000 (Tema 1: Novinarska partnerstva – suradnje – EUR 5.000.000; Tema 2: Novinarska partnerstva – pluralizam – 5.000.000).

Za temu 1. predviđen je iznos od maksimalno EUR 2 000 000 po projektu (sa stopom sufinanciranja 80%), a za temu 2. iznos od EUR 3.000.000 (sa stopom sufinanciranja 90%) po projektu.

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu.

Predviđeno trajanje projekta: do 24 mjeseca.

Rok za prijavu: 27. travnja 2023. godine u 17 sati.

2.) POTPORA ZA MEDIJSKU PISMENOST 2023

Potporom za medijsku pismenost 2023 podržat će se uspostavljanje paneuropskog konzorcija koji će raditi na unapređenju određenih područja medijske pismenosti te razvijati kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države koje sudjeluju u Programu, a njihov projektni prijedlog mora uključivati barem dvije od ove četiri aktivnosti: dijeljenje najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, razvoj inovativnih, interaktivnih online alata za pružanje rješenja za postojeće i buduće izazove u online okruženju, razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima te razvoj praksi medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države koje sudjeluju u Programu..

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu d 2.000.000 EUR. Maksimalni iznos potpore je 500.000 EUR po projektu, a stopa sufinanciranja 70%.

Predviđeno trajanje projekta: do 24 mjeseca.

Rok za prijavu: 30. ožujka 2023. godine u 17 sati.

3.) POTPORA ZA KREATIVNI INOVATIVNI LABORATORIJ 2023

Potporom za Kreativni inovativni laboratorij 2023 podržat će se novi oblici stvaranja koji se nalaze na sjecištu raznih kulturnih i kreativnih sektora, primjerice kroz eksperimentalne pristupe i upotrebu inovativnih tehnologija, te inovativni međusektorski pristupi i alati koji omogućuju distribuciju, promociju, monetizaciju te mogućnost pristupa u kulturnom i kreativnom sektoru.

Projektni prijedlozi moraju predstaviti prikladne strategije za osiguravanje održivije i zelenije industrije, u skladu s idejama novog europskog  Bauhausa, te rodne ravnoteže, inkluzije, raznolikosti i zastupljenosti. Projektne aktivnosti moraju posjedovati visoki stupanj replikabilnosti u audiovizualnom i ostalim kulturnim i kreativnim sektorima.

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu Kreativne Europe. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 2 partnera.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 5.438.131 EUR, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Predviđeno trajanje projekta: do 24 mjeseca.

Rok za prijavu: 20. travnja 2023. godine u 17 sati.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email