Objavljeno 15. rujna 2023.

Na temelju radnog programa za razdoblje 2023. – 2024., 12. rujna 2023. otvorena su dva natječaja za prijavu projektnih prijedloga za područje Klastera 5 – Klima, energija i mobilnost. Projektni prijedlozi mogu se podnositi za ukupno 24 teme.

Natječaji i uvjeti prijave objavljeni su na portalu Funding and Tender opportunities, a mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2024-D1-01) – projektni prijedlozi se mogu podnijeti za 7 tema, a indikativni broj projekata koji će se financirati je 13. Rok prijave je 5. ožujka 2024. (do 17:00 sati).

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2024-D3-01) – projektni prijedlozi se mogu podnijeti za 17 tema, a indikativni broj projekata koji će se financirati je 44. 

Rok prijave je 16. siječnja 2024. (do 17:00 sati).

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email