Objavljeno 25. svibnja 2021.

i-Portunus Houses završna je faza pilot-projekta Europske komisije kojeg provodi partnerski konzorcij organizacija European Cultural Fundation (Amsterdam), MitOst (Berlin) i Zaklada Kultura Nova (Zagreb).

i-Portunus Houses fokusira se na domaćine (host organisations) naglašavajući njihovu vrijednost u pružanju učinkovitih rezidencija i radnog okruženja za kreativne pojedince. Natječaj podržava sve vrste mobilnosti usmjerene na stvaranje, povezivanje, učenje i / ili istraživanje, a otvoren je za sve kulturne i kreativne sektore (osim audio-vizualnog sektora), pristupe i modalitete rada.

U okviru završne faze pilot-projekta pokrenut će se dva slična natječaja za povećanje mogućnosti za fizičku mobilnost:

Prvi natječaj – round 1

petak, 21. svibnja – srijeda, 30. lipnja 2021. godine

Drugi natječaj – round 2

ponedjeljak, 23. kolovoza – nedjelja, 3 listopada 2021. godine

Odobreni projektni prijedlozi mobilnosti moraju se održati u razdoblju do kraja svibnja 2022.

Info session o natječaju i-Portunus Houses će se održati u srijedu 26. svibnja 2021. godine od 13:00 – 14:00 sati putem ZOOM platforme. Rok za registraciju za info session je 25. svibnja 2021., a prijaviti se možete putem internet stranice.

Više o natječaju možete pronaći na web mjestu Kreativna Europa.

Print Friendly, PDF & Email