Objavljeno 6. veljače 2023.

Europska komisija pod sloganom „Enjoy, it’s from Europe“ zaprima prijedloge za sufinanciranje programa promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2023. godinu. Prijedlozi se zaprimaju od 2. veljače do 20. travnja 2023. godine putem namjenskog portala, a pristigle ponude ocijenit će povjerenstvo Europske komisije tijekom jeseni.

Zainteresirani podnositelji prijava mogu dobiti potporu za programe koji su u skladu s političkim prioritetima Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024., posebno strategije „Od polja do stola”.

Predložene promotivne kampanje bi trebale istaknuti i dati prednost proizvodima koji doprinose ciljevima kao što su održivost poljoprivrede EU-a, unapređenje dobrobiti životinja i promicanje potrošnje svježeg voća i povrća te zdrave i održive prehrane.

Prioritetna tržišta su ona s visokim potencijalom rasta, kao što su Kina, Japan, Južna Koreja, Singapur, Sjeverna Amerika, Novi Zeland i Australija, i za koja Europska komisija procjenjuje da mogu predstavljati nove tržišne prilike za europske izvoznike. Očekuje se da će programi promocije povećati potrošnju i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a povećanjem tržišta u ciljanim zemljama.

Odabrane kampanje trebaju informirati potrošače o različitim sustavima kvalitete i oznakama EU-a kao što su oznake zemljopisnog podrijetla ili ekološki proizvodi.

Što se tiče promotivnih aktivnosti usmjerenih na potrošače na unutarnjem tržištu, Europska komisija navodi da bi se one trebale odnositi na prehrambene smjernice ciljanih država članica i biti u skladu s njima.

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) trebaju biti trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:

  • sektorske organizacije i skupine, odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom;
  • priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija;
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnosti usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

Izvršna agencija za istraživanje (REA) pruža niz alata koji pomažu prilikom dostave prijedloga.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email