Objavljeno 23. lipnja 2021.Vozila na autocesti

Europska komisija pozdravlja današnji dogovor Europskog parlamenta i Vijeća o ažuriranju Direktive o osiguranju motornih vozila iz 2009. Zahvaljujući toj direktivi vozila u Europskoj uniji moći će se slobodno kretati uz uporabu istog obveznog osiguranja. To znači da su oštećene osobe u slučaju nesreće zaštićene djelotvornim mehanizmima za naknadu štete.

Europska povjerenica za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness izjavila je: Pozdravljam današnji dogovor jer će se njime ojačati prava naših građana kao ugovaratelja osiguranja, a posebice u slučaju nesreća, neovisno o tome je li do njih došlo u državi članici u kojoj imaju boravište ili bilo gdje drugdje u EU-u.

Direktiva pruža veću zaštitu jer se njome sve države članice obvezuju na uspostavu tijela za pravodobnu naknadu štete oštećenim osobama u slučaju nesolventnosti određenog osiguravajućeg društva. Dosad nije bilo pravila na razini EU-a kojima bi se u takvim situacijama oštećenim osobama zajamčila brza isplata naknade štete. To se posebno odnosilo na osobe pokrivene prekograničnim osiguranjem motornih vozila od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. Iskustvo je pokazalo da je u takvim slučajevima dolazilo do znatnih kašnjenja u isplati naknade štete oštećenim osobama.

Print Friendly, PDF & Email