Objavljeno 9. svibnja 2022.

U prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ, 9. svibnja 2022. godine održana je konferencija za medije na temu aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ na kojoj su sudjelovali Melita Birčić, ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije te Darko Masnec, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije i predsjednik Upravnog vijeća Razvojne agencije PORE KKŽ. Konferencija za medije održana je u okviru Dana Europe 2022. godine te Dana otvorenih vrata Razvojne agencije PORE KKŽ, a s ciljem predstavljanja svih aktualnih aktivnosti kao i uspješnih projekata za koje Razvojna agencija PORA KKŽ pruža ili je u proteklom periodu pružala stručnu pomoć u pripremi i/ili provedbi.

Na početku konferencije sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije koji je spomenuo važnost Dana Europe, odnosno Schumanove deklaracije koja se smatra početkom stvaranja Europske unije. Istaknuo je važnost Razvojne agencije PORE KKŽ u razvoju Koprivničko-križevačke županije kroz pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata za jedinicu regionalne samouprave, jedinice lokalne samouprave te ostale ustanove odnosno javnopravna tijela s područja KKŽ te sudjelovanjem u prikupljanju projekata za Razvojni sporazum Sjever i ITU mehanizam. Istaknuo je i važnost Europe Direct centra Koprivničko-križevačke županije kao jednog od 10 centara na području Republike Hrvatske koji predstavljaju centralne točke za sve informacije o Europskoj uniji. Zamjenik župana je čestitao Razvojnoj agenciji PORI KKŽ na svim dosadašnjim aktivnostima te joj zaželio uspješan nastavak rada.

Melita Birčić, ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ u nastavku konferencije osvrnula se na događaje koje će Razvojna agencija PORA KKŽ, ali i Europe Direct centar Koprivničko-križevačke županije organizirati u okviru Dana Europe 2022. godine – od predavanja za učenike naših srednjih škola na aktualne teme i programe EU namijenjene mladima, kvizova znanja na temu EU za učenike te razmjenu iskustava projektnih timova koji rade na projektima izgradnje, opremanja i jačanja ljudskih kapaciteta Centra kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije s Centrima kompetentnosti iz Rijeke i Karlovca.

Ravnateljica je navela kako su se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine i za Koprivničko-križevačku županiju otvorile nove i značajne mogućnosti razvoja i rasta korištenjem izdašnih financijskih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova pri čemu je tijekom cijelog procesa veliku ulogu odigrala upravo i Razvojna agencija PORA KKŽ. O prethodno navedenome svjedoči i statistika prema kojoj je Razvojna agencija PORA KKŽ do sada pripremila i provela sveukupno 300-tinjak projekata ukupne vrijednosti 1,2 mlrd. kuna, ali i stvarala pretpostavke za nove projekte kroz stručnu podršku za osnivanje LAG-a Podravina, aglomeracija na području Podravine te opremanju i jačanju poduzetničkih potpornih institucija. Važno je istaknuti i ulogu Razvojne agencije PORE KKŽ u informiranju i educiranju svih dionika s područja Koprivničko-križevačke županije osobito u dijelu koji se odnosi na korištenje EU sredstava.

Nadalje, Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije kako u okviru provedenog projekta Jačanje kapaciteta regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji tako i aktualnog projekta tehničke pomoći UZ PORU PO POTPORU. Zahvaljujući navedenim projektima primjetan je rastući trend u pružanju stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata za jedinicu regionalne samouprave, jedinice lokalne samouprave te ostala javnopravna tijela s područja KKŽ, odnosno broj i vrijednost projekata u posljednjim godinama su se utrostručili. Radi se o projektima ulaganja u infrastrukturu, opremu i energetsku učinkovitost u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, poduzetničkoj infrastrukturi, gospodarenju otpadom, prirodnoj i kulturnoj baštini, ruralnom razvoju i turizmu  te transnacionalnoj suradnji čime je postignut veliki napredak na području naše županije što je doprinijelo značajnom poboljšanju kvalitete života svih stanovnika.

Ravnateljica je istaknula neke od većih infrastrukturnih projekata za koje je Razvojna agencija PORA KKŽ pružala i/ili pruža stručnu pomoć u pripremi ili provedbi iz sljedećih sektora: Projekti iz područja obrazovanja – Izgradnja i opremanje te funkcioniranje Centra kompetentnosti u Koprivničko–križevačkoj županiji (60.049.259,39 kuna), projekti opremanja Strukovne škole Đurđevac ROBOTICO (1.776.915,30 kuna) i Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima GASTROTOP (2.184.324,00 kuna); Projekti iz područja socijalne skrbi – Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac (8.471.429,46 kuna), Uspostava podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica (5.484.791,54 kuna), projekt Novi početak – izgradnja sigurne kuće (9.233.880,49 kuna); Projekt iz područja zdravstva: opremanje Doma zdravlja POZDRAV (8.009.322,55 kuna); Projekti iz područja gospodarenja otpadom – Reciklažno dvorište Legrad (1.916.862,26 kuna), Mobilno reciklažno dvorište Gola (270.250,05 kuna), Mobilno reciklažno dvorište općine Novo Virje (248.425,00 kuna), Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (1.084.550,00 kuna); Projekti iz područja energetske učinkovitosti – Energetska obnova zgrade osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci (10.020.152,33 kuna), Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića „Fijolica“ Novigrad Podravski (703.987,71 kuna); Projekti iz područja poduzetništva – Opremanje razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci (1.617.437,12 kuna) i projekt BENEFICIARY LIGHT GRANT SHEMA  B LIGHT (93.827.242,50 kuna); Projekt iz područja prirodne baštine i turizma: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad (4.839.671,00 kuna); Projekti iz područja komunalne infrastrukture – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Sveti Petar Orehovec (8.020.786,78 kuna), Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski, Vlaislav – Borovljani, Plavšinac (2.325.968,75 kuna), Ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste s pripadajućim mostom u naselju Torčec (2.873.022,36 kuna).

Također, ravnateljica se uz pripremu i provedbu EU projekata osvrnula i na ostale aktualne  aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ kao što su sudjelovanje u programiranju na nacionalnoj razini koje vodi MRRFEU kroz aktivno sudjelovanje u radu radnih skupina PAMETNE, SOLIDARNE, ZELENE, POVEZANE HRVATSKE te ITP mehanizma, programiranju za Industrijsku tranziciju regije Sjever kao i izradi temeljnog razvojnog strateškog dokumenta  – Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. te je istaknula kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od prvih županija koja je napravila ovaj dokument koji je podloga za pripremu i kandidiranje novih razvojnih  projekata.

Na kraju konferencije ravnateljica je zahvalila na suradnji svim partnerima –  Koprivničko-križevačkoj županiji, općinama, gradovima, institucijama, ustanovama i komorama te istaknula da samo  zajedničkim radom i suradnjom možemo biti uspješniji u kreiranju novih prilika za povlačenje europskih sredstava i realizaciji projekata na dobrobit svih žitelja naše županije.

Print Friendly, PDF & Email