Objavljeno 4. veljače 2023.

Europka Komisija donijela je uredbu kojom će se, kad se počne primjenjivati, smanjiti dopuštene maksimalne razine ostataka (MRO) dvaju pesticida u hrani. Procjene Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)  pokazale su da dvije kemikalije koje pripadaju skupini neonikotinoidnih pesticida, klotianidin i tiametoksam, predstavljaju visok rizik za pčele i doprinose smanjenju broja oprašivača. Zbog toga je njihova uporaba na otvorenom u EU-u već bila zabranjena 2018.

Za uvezenu hranu i hranu za životinje novim će se pravilima postojeći MRO-ovi smanjiti na najnižu razinu koja se može izmjeriti najnovijim tehnologijama. Neće se primjenjivati samo u EU-u, nego i na uvezene prehrambene proizvode.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: „Već smo pokazali put naprijed kada je u EU-u zabranjena uporaba na otvorenom tih dvaju neonikotinoida. Danas poduzimamo dodatan korak jer se donesenom Uredbom prvi put utvrđuju MRO-i zbog utjecaja kemikalija na okoliš. To je jasan znak da smo i dalje predani strategiji „od polja do stola” u pogledu prelaska na održive prehrambene sustave na globalnoj razini.  Uvezeni proizvodi također će morati biti u skladu s novim maksimalnim razinama ostataka.”

Uredbom se provode ciljevi Komisije najavljeni u zelenom planu i strategiji „od polja do stola” da se pri procjeni zahtjeva za uvoznu toleranciju za pesticide koji više nisu odobreni u EU-u uzmu u obzir okolišni aspekti, uz poštovanje standarda i obveza WTO-a. Mjere će se primjenjivati na uvezene proizvode od 2026. Time će se državama članicama i trećim zemljama dati vremena za usklađivanje s novim pravilima.

Više informacija o neonikotinoidima dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email