Objavljeno 20. srpnja 2023.

Misije EU-a novost su programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa za razdoblje 2021. 2027. Tijekom prve dvije godine misije EU-a u programu Obzor Europa poduprle su rad Komisije na Europskom zelenom planu, pripremi Europe za digitalno doba i europskom planu za borbu protiv raka. Od svojeg osnutka misije EU-a pokazale su svoj potencijal za ubrzanje promjena. Uz potporu prvenstveno sredstvima iz programa Obzor Europa, također su povezali i podupirali politike i programe EU-a lokalnim djelovanjem i angažmanom građana. Na dobrom su putu da do 2030. ostvare svoje ambiciozne ciljeve u ključnim područjima kao što su prilagodba klimatskim promjenama, poboljšanje života oboljelih od raka, čišćenje morskih i slatkovodnih ekosustava, postizanje klimatske neutralnosti gradova i osiguravanje zdravlja tla.

To su zaključci Komunikacije o misijama EU-a u okviru programa Obzor Europa. U Komunikaciji se pruža temeljita procjena dosadašnjeg napretka, u skladu sa zahtjevom suzakonodavaca nakon prve dvije godine rada. Ističu se glavna postignuća trenutačnih pet pojedinačnih misija te se utvrđuju izazovi s kojima su se one susrele i predlaže niz mjera za njihovo rješavanje. S obzirom na tu uravnoteženu procjenu, u današnjoj se Komunikaciji predlaže i da se 11 % proračuna drugog stupa Obzora Europa potroši na misije EU-a u posljednjem dijelu programa (porast u odnosu na trenutačno 10 %). To odgovara ukupnom iznosu od više od 3 milijarde EUR za razdoblje 2024. – 2027. Njime se pokreću i pripreme za novu misiju EU-a za Novi europski Bauhaus

Više informacija dostupno je u ovom priopćenju za medije te u pitanjima i odgovorima.

Print Friendly, PDF & Email