Objavljeno 30. studenoga 2021.Europska sveučilišta

Komisija je najavila novi poziv na podnošenje prijedloga za 2022. u okviru programa Erasmus+ kako bi poduprla provedbu inicijative Europska sveučilišta. S ukupnim proračunom od 272 milijuna EUR, poziv za Europska sveučilišta u okviru programa Erasmus+ završit će 22. ožujka 2022.

Potpredsjednik Margaritis Schinas, nadležan za promicanje europskog načina života, izjavio je: Zahvaljujući inovativnim i raznolikim modelima dugoročne integrirane suradnje europska sveučilišta promiču zajedničke europske vrijednosti i snažniji europski identitet te pomažu visokim učilištima da ostvare znatan napredak u pogledu kvalitete, uspješnosti, privlačnosti i međunarodne konkurentnosti. Ovaj poziv predstavlja ključan korak u pružanju potpore visokom obrazovanju za održivu, otpornu i uspješnu budućnost. 

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Danas pružamo veću potporu europskim sveučilištima za jačanje partnerstava među visokim učilištima ili za stvaranje novih, udruživanjem njihovih prednosti. Važna europska sveučilišta na mnogo su načina korisna: studentima, osoblju i istraživačima omogućuju stjecanje vještina koje su potrebne u kontekstu današnjih društvenih potreba. Ona su također ključna za razvoj snažnog osjećaja pripadnosti Europi, poticanje regionalnog razvoja te za povećanje globalne konkurentnosti i privlačnosti Europe. 

Europska sveučilišta podupiru sustavnu, strukturnu i trajnu suradnji među različitim visokim učilištima u cijeloj Europi kojom su obuhvaćene sve njihove aktivnosti: obrazovanje, istraživanje, inovacije i usluge za društvo. Na temelju uspjeha pilot-poziva iz 2019. i 2020., uz potporu programa Obzor 2020. zbog njihove istraživačke dimenzije, pozivom za 2022. nastoji se olakšati nastavak suradnje visokih učilišta koja su već uključena u napredna partnerstva na institucionalnoj razini, kao što su ona odabrana u okviru poziva za 2019.

Time će se pružiti prilika za stvaranje potpuno novih saveza. Visoka učilišta također imaju mogućnost priključiti se postojećim savezima. Kad je riječ o novom pozivu za 2022., zemlje Bolonjskog procesa koje nisu uključene u program Erasmus+ pozvane su da se uključe kao pridruženi partneri.

Print Friendly, PDF & Email