Objavljeno 9. veljače 2023.

Europska Komisija je pokrenula javno savjetovanje o budućnosti mobilnosti u svrhu učenja zbog prijedloga koji se planira donijeti kasnije ove godine. Cilj savjetovanja je informirati građane i sve zainteresirane strane o predstojećem prijedlogu te prikupiti informacije i stajališta. EU i države članice predani su promicanju prekogranične mobilnosti u svrhu učenja u europskom prostoru obrazovanja za sve učenike, nastavnike i osoblje.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Mobilnost u svrhu učenja jača osjećaj zajedništva i nadahnjuje nas da cijenimo raznolikost Europske unije, omogućuje nam da se upoznamo s novim ljudima, nađemo nove prijatelje i, što je najvažnije, učimo i napredujemo. Smatramo da bi učenicima trebalo olakšati informiranje o postojećim mogućnostima i jednostavan prijelaz između obrazovnih sustava u različitim zemljama. Ovo javno savjetovanje prilika je da saslušamo dionike i ostvarimo europski prostor obrazovanja.

Prekogranična mobilnost u svrhu učenja pokazala se vrlo vrijednim iskustvom u stjecanju znanja, vještina i kompetencija potrebnih za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj, kao i građanski angažman i socijalnu uključenost. Međutim, samo 15 % mladih pohađa studij, osposobljavanje ili naukovanje u drugoj državi članici EU-a. Stoga je Komisija, kako je najavljeno u njezinu programu rada za 2023., odlučila iznijeti prijedlog za ažuriranje postojećeg okvira EU-a za mobilnost u svrhu učenja kako bi se studentima omogućilo lakše kretanje među obrazovnim sustavima i promicala mobilnost u svrhu učenja. O glavnim preprekama sudjelovanju u mobilnosti u svrhu učenja i načinima kako ih otkloniti raspravljat će se u okviru javnog savjetovanja s građanima i dionicima kao što su učenici, nastavnici, osoblje u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja, osobe koje rade s mladima, naučnici i sportsko osoblje. Organizacije koje organiziraju razmjene mladih unutar aktivnosti mobilnosti, kao i poslodavci, pozvane su da podijele svoja stajališta. Vrlo su vrijedni i doprinosi donositelja odluka, organizacija dionika i istraživača. 

Poziv na razmjenu informacija i upitnik javnog savjetovanja na svim jezicima EU-a bit će dostupni sljedećih 12 tjedana na portalu Iznesite svoje mišljenje.

Print Friendly, PDF & Email