Objavljeno 14. rujna 2023.

Dani europske baštine ove godine obilježavaju se na čak pedesetak lokacija s dosada najbogatijim programom, a u ovogodišnjoj središnjoj temi – Živa baština – ključnu ulogu imaju ljudi, pripadnici zajednice koji s ljubavlju skrbe te brižno čuvaju i nesebično prenose nematerijalnu kulturnu baštinu budućim generacijama. 

Tema naglašava važnost zajedničke kulturne baštine zajednice europskih naroda, a posebice nematerijalne kulturne baštine.

Ministarstvo kulture i medija usto obilježava dvadesetu godišnjicu usvajanja Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, na temelju koje je upisano više od 200 nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, od kojih su 21 upisana na UNESCO-ove popise nematerijalne kulturne baštine.

Brojni organizatori priredili su raznovrsna događanja (predavanja, skupovi, festivali, radionice, izložbe, paneli) koji promiču kulturne tradicije i vještine te daju uvid u bogatstvo hrvatske kulturne baštine koja se živi.

Istražite Programsku knjižicu Dana europske baštine 2023. kako biste otkrili brojna događanja namijenjena ljubiteljima baštine s osnovnim podacima o njihovoj lokaciji, datumu, vremenu održavanja, kratkim opisom te poveznicama  na mrežne stranice organizatora na kojima se mogu pratiti promjene u održavanju događanja.

Više informacija o manifestaciji Dani europske baštine i prigodnim događanjima u ostalim državama članicama Vijeća Europe dostupno je na zajedničkoj platformi https://www.europeanheritagedays.com/

Print Friendly, PDF & Email