Objavljeno 31. svibnja 2022.

Zaposlenica PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i ujedno voditeljica EUROPE DIRECT-a Koprivničko-križevačke županije, Maja Belković Došen, upravo sudjeluje na Godišnjem sastanku Europe Direct Centara koji se ove godine održava u Milanu. Europe Direct Koprivničko-križevačke županije na taj način daje svoj doprinos kao jedan od 400 centara koji pomažu približiti Europsku uniju građanima na terenu te olakšati njihovo sudjelovanje u raspravama o budućnosti Europe.

EUROPE DIRECT Koprivničko-križevačke županije član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. Također, EUROPE DIRECT Koprivničko-križevačke županije  pruža odgovore na pitanja o politikama, programima i prioritetima EU-a te proaktivno surađuju s građanima i dionicima radi jačanja njihova osjećaja uključenosti u europski projekt.

Print Friendly, PDF & Email