Objavljeno 1. kolovoza 2023.

Europska Komisija objavila je poziv na podnošenje projektnih prijedloga za istraživanje načina širenja dezinformacija o ruskom ratu protiv Ukrajine, izborima i zajednici LGBTQ+ na internetu i izvan njega te za borbu protiv dezinformacija i suzbijanje njihova učinka. Poziv se temelji na prethodnom sličnom projektu koji je već u tijeku, nakon poziva na podnošenje prijedloga objavljenog u srpnju 2022. godine.

U okviru novog poziva predviđena su financijska sredstva EU-a od gotovo 1,2 milijuna EUR za bolje razumijevanje načina na koji se dezinformacije stvaraju, šire i utječu na stavove građana te njihova stvarnog učinka. To je posebno važno u smislu destabilizacije demokracije do koje mogu dovesti lažne i obmanjujuće informacije o ruskom ratu protiv Ukrajine, štete koju dezinformacije mogu uzrokovati u pogledu uključenosti i ravnopravnosti zajednice LGBTQ+ te učinka dezinformacija na izbore.

Projekt je dopuna radu Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO) i trebao bi sadržavati prijedloge strategija, mjera, budućih političkih aktivnosti i novih praksi za poticanje pozitivnog diskursa i borbe protiv štetnih lažnih informacija, među ostalim prethodnim razotkrivanjem predviđenih dezinformacija.

Rok za podnošenje prijava je 22. rujna 2023. godine, a odabrani projekt trebao bi se početi provoditi u rujnu 2024. godine. Prijaviti se mogu sveučilišta, istraživački centri, nevladine organizacije, javna tijela i drugi. Više informacija o ovom pozivu na podnošenje prijedloga dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email